Albatross Electro & HVAC has entered 3 year frame agreement with BAKER HUGHES.

19 Oct Albatross Electro & HVAC has entered 3 year frame agreement with BAKER HUGHES.

(UK)

Albatross Electro & HVAC has entered 3 year frame agreement with BAKER HUGHES.

We are proud to announce that Albatross Electro & HVAC have entered in to a 3 year frame agreement with two optional extensions of 1 year each. We have over the years enjoyed a good relationship with Baker Hughes, and are now happy to see this relationship formalized. The agreement includes all disciplines provided by Albatross Electro & HVAC and our sister companies Albatross Services and Module Solutions & Systems. Disciplines provided are; Electro, Instrument, HVAC, Refrigeration, mechanical / welding, module rental and service/maintenance.  We look forward to execute this contract and prove ourselves as a worthy long-term supplier to Baker Hughes.

(N)

Albatross Electro & HVAC har inngått 3 års rammeavtale med Baker Hughes.

Vi er stolte av å kunne meddele at Albatross Electro & HVAC har inngått i en 3 års rammeavtale med 2 opsjoner pålydende 1 år med Baker Hughes. Vi har i mange år hatt et godt forhold til Baker Hughes, og er glade for at dette forholdet nå er formalisert. Avtalen omfatter alle fagdisipliner som tilbys av Albatross Electro & HVAC og våre søsterselskap: Albatross Services og Module Solutions & Systems. Disiplinene som tilbys igjennom avtalen er: Elektro, Instrument, ventilasjon, kjøling, mekanisk / sveis, utleie av moduler, samt service/vedlikehold. Vi ser frem til et langt og godt samarbeid med Baker Hughes, og vil bevise oss som en verdig samarbeidspartner i årene som kommer.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.